Aktuality

Změna v oprávnění oddávat

Sdílet na Facebooku

Svatby v Českobratrské církvi evangelické čekají změny. Od 1. ledna 2018 bude toto oprávnění náležet pouze farářům a jáhnům v činné službě (jsou povoláni ve farním, seniorátním nebo povšechném sboru).

Budete se vdávat nebo ženit a chcete svatbu v naší církvi? Od 1. ledna 2018 bude toto oprávnění náležet pouze farářům a jáhnům v činné službě (jsou povoláni ve farním, seniorátním nebo povšechném sboru). Toto rozhodnutí padlo v důsledku změn v občanském zákoníku. V posledních dvou letech se tím zabývalo zasedání synodu.

Touto změnou tedy přicházejí o oprávnění oddávat jak kaplani, tak faráři a jáhni ve výslužbě či ti, kdo odešli do jiného zaměstnání nebo působí jako učitelé Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Farářky a jáhenky na rodičovské dovolené mohou oddávat tehdy, jsou-li povolány ke službě ve sboru. Ve chvíli, kdy jim toto povolání skončí, nejsou již oprávněny oddávat, jakkoli jim i nadále zůstává zachována způsobilost k ordinované službě.

Podrobnější informace lze nalézt zde.

2. 10. 2017, 14:31