Aktuality

Zemřel bývalý bádenský biskup Ulrich Fischer

Sdílet na Facebooku

Ve středu 21. října 2020 zemřel ve věku 71 let po těžké nemoci Ulrich Fischer, biskup Evangelické církve v Bádensku v letech 1998 až 2014.

Byl to člověk, který žil dynamicky a radostně svou víru, jako farář ve sboru, jako celocírkevní farář pro mládež, jako senior v Mannheimu, jako biskup i jako důchodce na koňské farmě jedné ze svých tří dcer. Byl velice ekumenicky otevřený a podporoval i partnerství mezi Českobratrskou církví evangelickou (ČCE) a bádenskou církví.

Když v roce 2014 jako biskup končil, navštívili s manželkou Prahu, doprovázela jej ekumenická referentka Susanne Labsch s manželem. Bylo to o Velikonocích a biskup Fischer kázal v německy mluvícím sboru v kostele u Martina ve zdi. Při této příležitosti se setkal i se synodní radou a s přáteli bádenské církve v ČCE. Hosté a hostitelé se společně vydali na velikonoční výlet na hrad Karlštejn. 

Ulrich Fischer se angažoval pro misii církve, zvlášť pro církevní hudbu. Byl aktivní i v rámci Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), byl členem rady EKD, předsedou organizace unionovaných církví a předsedou mediální agentury EKD. Také ČCE biskupovi Fischerovi vděčí za mnohé. Všem, kteří se s ním setkali, bude nadále krásným příkladem radostného evangelíka, který zdůrazňoval i odpovědnost církve pro společnost, pro ekologii a spravedlnost.

2. 11. 2020, 17:57