Aktuality

Zdravotnická škola Evangelické akademie získala neobvyklé uznání

Sdílet na Facebooku

O zdravotní sestry, které absolvují Střední odbornou sociální a zdravotnickou školu EA v Náchodě je velký zájem. Školu navštívili starosta města a ředitelka nemocnice.

V pátek 15. února dorazila do Střední odborné školy sociální a zdravotnické Evangelické akademie v Náchodě nečekaná návštěva. Starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke a ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Ivana Urešová. Oba přišli vyjádřit zájem o absolventy naší školy, zejména pak o absolventy oboru Praktická sestra. Sešli se s vedením a besedovali se studenty.

Starosta studentkám představil aktuálně probíhající stavbu moderní nemocnice za 1,2 miliardy Kč, kde mohou nalézt své budoucí uplatnění. Nabídl také motivační stipendia až do výše 80 tis. Kč na žáka a informoval o snaze města zajistit, aby studentské praxe v nemocnici byly do určité míry finančně ohodnoceny. 

Náchodská nemocnice má v současnosti podle paní ředitelky nedostatek středního zdravotnického personálu. V této situaci sehrává Evangelická akademie nezastupitelnou úlohu a dodává své absolventy do klíčových zdravotnických a sociálních zařízení v celé oblasti. 

Akademie má výjimečnou pověst nejen díky vysoké odborné úrovni a dobrému zázemí v podobě moderně vybavených učeben. Hlavní odlišnost církevní školy podle zástupců delegace tkví v tom, že umí své studenty připravit a motivovat k výkonu povolání také utvářením jejich osobností k lidsky citlivému přístupu. Ve srovnání s jinými zařízeními, zdejší absolventi nakonec opravdu nastupují do zdravotnictví a setrvávají v něm.

Náchodský starosta proto školu podpoří investicí do budovy, aby co nejvíce vyhovovala provozu, neboť se do budoucna předpokládá narůst žáků právě zdravotnických oborů.

26. 2. 2019, 20:19