Aktuality

Zdanění náhrad považujeme za protiústavní

Sdílet na Facebooku

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila zákon o dodatečném zdanění finančních náhrad za státem neoprávněně zabavený majetek.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) aktuálně nepřipravuje žádné konkrétní kroky proti tomuto rozhodnutí. V otázce případného zpochybnění by postupovala v koordinaci s ostatními církvemi.

Považujeme návrh za protiústavní a prozatím věříme, že zákon neprojde dalším legislativním procesem, případně že jeho přezkoumání u Ústavního soudu ČR následně navrhne skupina poslanců či senátorů.

Vyjadřujeme své znepokojení nad symbolickou rovinou dnešního jednání. Třicet let od pádu komunistického režimu, který prostředky církvím neoprávněně bral, nás dnešní představitelé státu staví do podobné situace, a to opět na žádost komunistů. „V tuto chvíli to přestává být jen otázka církví a stává se to otázkou celé společnosti,“ řekl dnes pro Český rozhlas Plus synodní senior ČCE Daniel Ženatý.

Máme za to, že čelní představitelé státu by se měli aktivně zasazovat o dodržování smluv a závazků, které předtím sami dohodli. Měli by s nejvyšším nasazením pečovat o křehké společenské hodnoty, nikoli vědomě přispívat k jejich soustavné erozi. Celospolečenská cena, kterou za takové populistické a krátkozraké politické jednání platíme, je totiž v konečném důsledku penězi nevyčíslitelná.

K tématu vystoupil v DVTV synodní senior Daniel Ženatý. Záznam je ke zhlédnutí zde.

23. 1. 2019, 17:10