Aktuality

Záznam diskuse Křesťan a církev ve společnosti

Sdílet na Facebooku

Diskusi o roli církve ve společnosti a vztahu křesťanství a občanské angažovanosti pořádala mládež pražského seniorátu. Zveme vás k jejímu sledování.

Večer se konal 4. března v Café Kampus v Praze. Úvodní slovo o starozákonních prorocích a prorocké funkci církve přednesl vedoucí katedry Starého zákona a proděkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. Martin Prudký.

Následující diskuse se ujali předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, student filosofie a člen Církve bratrské Mikuláš Minář spolu s básníkem, šéfredaktorem časopisu Protestant a členem Českobratrské církve evangelické Janem Škrobem. Rozhovor moderoval farář evangelického sboru v Praze 10 – Vršovicích Matěj Opočenský.

Zdroj: http://prazska-mladez.evangnet.cz

Autor záznamu a fotografie: František Plzák

14. 3. 2019, 19:42