Aktuality

Zástupci církve na cestě po USA

Sdílet na Facebooku

Začátkem června odstartovala téměř měsíční cesta zástupců Českobratrské církve evangelické po USA. Zprostředkuje nová partnerství a zkušenosti. První zastávka v La Crosse přinesla partnerskou dohodu s tamější luterskou církví.

Od 6. června cestuje synodní senior Daniel Ženatý spolu s vedoucím ekumenického a zahraničního oddělení ústředí ČCE Oliverem Engelhardtem a náměstkem ředitele Diakonie ČCE Štěpánem Brodským po Spojených státech amerických. První cesta vedla do La Crosse (Wisconsin), kam delegace zamířila na pozvání tamější Evangelické luterské církve (ELCA).

Historie setkávání s tímto společenstvím se píše už od roku 2016, kdy církevní okres v oblasti La Crosse ve státě Wisconsin hledal nové partnerství s členskou církví Luterského světového svazu ve střední Evropě. Po oboustranném seznamování pomocí dopisů a telefonátů přišla na řadu první návštěva. Delegace La Crosse Area Synod přijela do České republiky v červnu 2017. Hosté tehdy hodnotili cestu velmi pozitivně. Nahlédli mimo jiné do historie a současného života Českobratrské církve evangelické. Projevili zájem prohlubovat kontakt i do budoucna a na základě toho pozvali českou delegaci do své domoviny.

Během konventu církevního okrsku La Crosse Luterské církve v Americe byla nyní podepsaná oficiální partnerská dohoda obou církví. Formuluje ochotu ke vzájemnému sbližování a k další budoucí spolupráci.

„Mám naději, že naše církve mohou prohloubit svůj vztah, mohou se vzájemně inspirovat a učit se jak být učedníky Ježíše Krista. A pokud v tom budeme úspěšní, naše společenství bude sloužit nejen nám navzájem, ale může sloužit v širším smyslu. V našem světě se prohlubují individualismus a sobectví. Buďme součástí alternativní cesty!“ řekl ve svém pozdravu synodní senior D. Ženatý. Předal přitom biskupovi Jimu Arendsovi skleněnou repliku kalicha, který používali čeští exulanti v Žitavě v 17. století.

Českou delegaci hostů na konventu doplnila Hana Jindřišková, která momentálně absolvuje tříměsíční stáž v týmu biblického tábora Sugar Creek v oblasti La Crosse. Poprvé je tato konkrétní forma spolupráce takto místně provázána i s oficiální delegací zástupců vedení Českobratrské církve evangelické.

Cesta bude pokračovat setkáními ve společenstvích, která mají různé vazby na českou evangelickou tradici. D. Ženatý například navštíví teologický seminář v Austinu (Texas), O. Engelhardt se vydá do několika sborů Presbyterní církve USA ve státech Maryland a New York. Cílem této části cesty je navázat na české evangelické stopy ve Spojených státech i na Czech Mission Network v rámci Presbyterní církve v USA. Čeští zástupci chtějí v rozhovorech a vystoupeních otevírat témata česko-amerických vazeb od dob Jednoty bratrské (historie, kultura, vyznání), stoletého výročí ČCE a významu demokracie v církvi i ve společnosti. Daniel Ženatý se na závěr cesty zúčastní Valného shromáždění Presbyterní církve USA v St. Louis.

11. 6. 2018, 11:55