Aktuality

Zasedá Společenství evangelických církví v Evropě

Sdílet na Facebooku

Od 13. do 18. září zasedá v Basileji Valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě. Českobratrskou církev evangelickou zastupuje synodní senior Daniel Ženatý.

Za Českou republiku jsou členy Společenství dále Církev bratrská, Církev československá husitská, Evangelická církev metodistická a Slezská církev evangelická augsburského vyznání.

Letošní jednání pro nás mají symbolický rozměr, protože probíhají v basilejské katedrále, kde byla roku 1436 koncilem potvrzena tzv. Basilejská kompaktáta, tedy ujednání s českými a moravskými zástupci, které přiznalo příslušníkům utrakvistů nárok na přijímání kalicha.

Téma širší ekumenické spolupráce se promítá i do hesla zasedání: „Osvobození, spojení, povolaní“. Zprávy z aktuálního dění lze sledovat na cpce-assembly.eu 

Dalším reprezentantem ČCE student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jordan Tomeš, který se účastní stewardského programu, a na zasedání tedy zastává organizátorskou roli.

O Leuenberském společenství církví

Společenství evangelických církví v Evropě (zkratka: SECE) sdružuje 103 reformovaných, luterských, metodistických a spojených církví z více než 30 zemí Evropy a Jižní Ameriky. SECE tak zastupuje přibližně 50 milionů protestantů.

Před rokem 2003 se SECE nazývalo Leuenberské společenství církví podle Leuenberské konkordie z roku 1973. Tento zakládající dokument stvrdil, že rozdíly mezi církvemi nemají evangelické křesťany rozdělovat, neboť mají společný základ v evangeliu. Toto prohlášení o společenství znamená v praxi, že luterský farář může kázat v reformovaném kostele anebo že česká farářka může vést sbor ve Švýcarsku.

SECE má jasnou strukturu. Valné shromáždění se schází jednou za šest let a určuje priority práce. Třináctičlenná rada pod vedením tříčlenného prezidia vede práci, kterou vykonává kancelář SECE ve Vídni.

 

www.leuenberg.cz

 

Foto: cpce-assembly.eu

13. 9. 2018, 18:33