Aktuality

Zahraniční církve a společenství reagují na mimořádný stav

Sdílet na Facebooku

Rychlá eskalace problému s nákazou novým typem koronaviru zastavila bohoslužebný život v církvích Evropy i světa. Reakcí je vzájemná modlitební podpora a sounáležitost napříč státy i církvemi.

Světové společenství reformovaných církví vyzvalo k modlitbám za ty, kdo trpí touto situací, zejména za nemocné a jejich rodiny. „Modleme se za také za ty, kdo jsou vystaveni vyššímu riziku vzhledem ke svému zdraví i za ty, kdo kvůli viru čelí významným životním změnám,“ uvádí představitelé řídicího výboru v korespondenci členským církvím.

Jako křesťané musíme pozvednout hlas pro lidi, kteří trpí, a pro ty, kteří jsou zapomenuti kvůli našim vlastním výzvám. Musíme také pozvednou náš hlas za ty, kteří se stávají oběťmi politických machinací. Proto vás vyzýváme – právě v dobách nejistoty – abyste naléhali na své vlády, aby hledaly řešení pro situaci uprchlíků v Řecku. Povzbuzujeme evropské církve, aby uchopily své povolání být velvyslanci Krista, aby pozvedly hlas v jednotě, přátelství a solidaritě s těmi, kdo jsou v nouzi, a aby nikdy nepřestali usilovat o mírumilovnou lidskost,“ apelují představitelé organizace, která sdružuje více než 220 církví z celého světa a zastupuje na 80 milionů věřících.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyjádřila účast několika protestantským církvím v Itálii. Osobním dopisem je ujistila o nekončících modlitbách a vůli být v kontaktu právě v této těžké době. Moderátorka valdenské církve Alessandra Trotta odpověděla: Situace je zde velmi obtížná, ale snažíme se udělat vše pro to, abychom situaci zvládli. Tato pandemie bude mít jistě mnoho důsledků pro život našich sborů. Jsme vám vděčni za vaši solidaritu. Děkan Heiner Bludau z Luterské církve v Itálii odpověděl: Je velmi povzbuzující dostat takový signál solidarity. Jsme vírou spojeni jako bratři a sestry, ale i vztahy v rodině závisí na konkrétních postojích jednotlivců. Jsem proto velmi vděčný za váš dopis, za to, že na nás myslíte a modlíte se za nás. Rád bych vás ujistil, že se také modlíme za vás, za ČCE i za všechny lidi v České republice.

Teologické důrazy zmiňují ve svém listu také představitelé Světového luterského svazu. Nabádají k dodržování preventivních opatření a vládních nařízení, které vedou k ochraně lidského života. Osvobozeni Boží milostí máme hledat cesty a způsoby, jak právě v době četných omezení naplňovat význam církve jako společenství, a jak nacházet nové formy služby i života ve víře.

K solidaritě, moudrosti a péči vyzvala i Světová rada církví. Apelovala mimo jiné na nutnost být v těchto časech dobře organizovaní a kreativní. Znamená to nutnost měnit své zvyklosti (vzhledem k dočasné digitální komunikaci), dále je nutné dobře pečovat o ty, kteří nežijí v online světě. A konečně je třeba mít na zřeteli, že křesťané by měli být jedním ekumenickým hnutím lásky. Spolu s regionálními ekumenickými organizacemi vydala Světová rada církví také společné prohlášení s názvem Čas na pastorační, prorocké a praktické křesťanství.

Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku (EKHN) naši církev pozvala, abychom se připojili ke kampani „Společně – modlitba jde po celém světě“. Na stránkách EKHN je umístěna přímluvná modlitba v celé řadě jazyků a s výzvou pro křesťany všech církví, aby každý večer v 19:30 zapálili svíčku v okně a mysleli na lidi po celém světě, kteří trpí krizí a strachují se o svou existenci. Sestry a bratři z EKHN posílají modlitbu do celého světa ke svým partnerským církvím, aby všichni společně ukázali, že i když jsou prostorem rozděleni, zůstávají duchovně spojeni. Jde o silné znamení solidarity a spojení mezi námi a Bohem v těchto časech. https://kirchencloud.ekhn.de/index.php/s/6Wu2DfkBMYQLwoa

Vybranou korespondenci a výzvy naleznete níže. 

24. 3. 2020, 13:21