Aktuality

Začínají oslavy 100 let Českobratrské církve evangelické

Sdílet na Facebooku

Od 27. do 30. září probíhají v Pardubicích dlouho očekávané oslavy. Zveme na festival koncertů, diskusí, divadel, filmů i ztišení a modliteb. Pestrý program chystáme pro všechny generace.

Oslavy 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické (ČCE) zahajují ve čtvrtek večer. Během pátku nabídnou prostor k zamyšlení i k zábavě. Hovořit se bude o Bohu a víře, o občansky aktivním životě, roli církví ve společnosti, o menšinách, migraci, sociální práci aj. Vážnější témata vystřídají koncerty, filmy, tvůrčí dílny pro děti, sporty, bojovka po Pardubicích nebo třeba úniková hra.

V sobotu 29. září se sem sjedou členové ČCE z celé republiky. Očekáváme až tisíce návštěvníků. Hlavním bodem oslav je totiž slavnostní bohoslužba pod širým nebem. Na Pernštýnském náměstí ji od 10.00 hod. povede synodní senior ČCE Daniel Ženatý a v přímém přenosu ji zprostředukje Česká televize.

Sobotní program dále naváže oslavami na čtyřech dalších místech Pardubic. „Kromě hlavního náměstí to bude přilehlý park Bubeníkovy sady, výstavní a kongresový areál IDEON, krajská knihovna a místní kostel ČCE. Všude tam lze navštívit programy pro děti i dospělé: koncerty, přednášky, výstavy, workshopy, projekce filmů nebo ranní a večerní modlitby a ztišení. Vstupy na akce jsou zdarma,“ zvou organizátoři.

Proč právě Pardubice? „Mají strategickou polohu uprostřed republiky, což umožní přijet lidem z Čech, Moravy i Slezska. Dobré umístění je navíc podpořeno i výborným dopravním spojením. Kromě toho Pardubice nabízí i dostatečné ubytovací kapacity a možnost využít k oslavám relativně klidného centra města. Náměstí, park, kongresové centrum i nádraží leží blízko sebe,“ přibližují organizátoři důvod, proč volba lokality padla právě na východočeskou metropoli.

Během prodlouženého víkendu se představí i Diakonie ČCE s projekty na pomoc seniorům, handicapovaným a sociálně vyloučeným nebo s humanitární a rozvojovou pomocí. Své prezentace se dočkají i prestižní evangelické školy. Komorní orchestr Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci doprovodí sobotní bohoslužbu.

Oslavy v Pardubicích představují největší a nejviditelnější akci stého roku ČCE. Zúčastní se jí členové církve z celé republiky a ekumeničtí hosté z Česka i zahraničí. V polovině prosince letošního roku se pak chystá mezinárodní konference v Senátu Parlamentu České republiky a na ni navazující slavnostní shromáždění ČCE ve Smetanově síni pražského Obecního domu, tedy v místech, kde skoro na den přesně před sto lety vznikla.

Stalo se tak na generálním sněmu 18.12.1918 sjednocením českých sborů dvou evangelických církví (augsburského a helvétského vyznání) povolených r. 1781 tolerančním patentem Josefa II. Dnes je Českobratrská církev evangelická největší protestantskou (nekatolickou) církví v České republice. Mezi slavnými evangelíky najdeme například T. G. Masaryka, Miladu Horákovou, Jana Palacha nebo disidenty Miloše Rejchrta a Svatopluka Karáska.

Ilustrační foto: Husovské slavnosti 2015 (Praha) - Karel Cudlín a Daniela Ženatá; Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2017 (Jablonec nad Nisou) - Ben Skála

27. 9. 2018, 18:53