Aktuality

Web Naše reformace mapoval 5 let významná výročí

Sdílet na Facebooku

Redakční rada pro web Naše reformace se sešla naposledy. Tým se scházel od roku 2013, aby připravoval materiály a vytvářel webové stránky věnované církevním výročím.

Redakční rada pro web Naše reformace se sešla naposledy. Tým pod vedením Ivy Benešové a ve složení Blahoslav Hájek, Miroslav Frydrych, Daniela Ženatá a Tomáš Najbrt se scházel od roku 2013, aby připravoval materiály a vytvářel webové stránky věnované církevním výročím. V roce 2013 to bylo 400. výročí Bible Kralické, v roce 2014 šestisté výročí přijímání podobojí, o rok později 600 let od hrdinské smrti mistra Jana Husa a následující rok 600. výročí upálení jeho žáka a souputníka Jeronýma Pražského. Rok 2017 byl ve znamení pěti set let světové reformace a Martina Luthera.

O všech těchto historických událostech, jejich průběhu, historickém kontextu a významu pro dnešek se můžete dočíst na www.nase-reformace.cz . Stránky obsahují spoustu obrazového materiálu, článků, přednášek, záznamů událostí a fotek. Mohou být cenným matriálem pro studenty, odbornou i laickou veřejnost. Webové stránky budou dostupné i nadále, i když jejich podoba se bude měnit již jen minimálně.

Redakční radě děkujeme za odvedenou práci.

20. 12. 2017, 9:52