Aktuality

Vyšlo velikonoční číslo Českého bratra

Sdílet na Facebooku

Spása zadarmo? je téma dubnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Schází se zde dva důrazy: ten reformační, který vychází z Lutherova pojetí ospravedlnění z milosti a ne za zásluhy, a ten obecnější – velikonoční, v němž jde o to, že za nás Kristus zemřel a z mrtvých vstal, abychom my byli živi. Zadarmo.

Spása zadarmo? je téma dubnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Schází se zde dva důrazy: ten reformační, který vychází z Lutherova pojetí ospravedlnění z milosti a ne za zásluhy, a ten obecnější – velikonoční, v němž jde o to, že za nás Kristus zemřel a z mrtvých vstal, abychom my byli živi. Zadarmo.

Mezi lidmi často narážíme na změť náhražkových náboženství, která jsou čímsi přitažlivá, a alternativní nabídky spásy dle individuálních potřeb. Jak předat našim současníkům téma křesťanské spásy, které dnes navíc pálí málokoho? A přitom Bůh už nás dávno našel v propadlišti našich životů v Ježíši Kristu a zachránil nás. Omilostnil zadarmo. Co všechno s tím souvisí, se dočtete ve fundovaných příspěvcích právě vyšlého čísla.

S přijímáním čehokoli zadarmo má mnohý z nás problém. „A tak to berme, jakkoli je to pro nás obyčejné smrtelníky nepochopitelné, jako když nám někdo přinese domácí marmeládu, protože se zrovna urodilo meruněk a náhodou zaslechl, že chceme dělat v sobotu k obědu palačinky. Moc nebádat proč a za co, ale prostě ten dar (milosti a spásy) přijmout,“ píše v úvodníku šéfredaktorka Daniela Ženatá.

Evangelický měsíčník Český bratr je k dostání ve sborech Českobratrské církve evangelické, v knihkupectví Kalich (Praha, Jungmannova 9), Brána (Praha, Ječná 19 ) a Cesta (Brno, Rašínova 5) nebo předplatitelům poštou.

18. 4. 2017, 8:30