Aktuality

Vyhodnocení veřejné sbírky pro výročí 100 let ČCE

Sdílet na Facebooku

Sbírka pro oslavy stého výročí vzniku Českobratrské církve evangelické vynesla přes 500 tisíc korun a byla formálně uzavřena. Děkujeme všem dárcům.

Milí přátelé,

ohlížíme se za rokem 2018, v němž jsme si připomněli sto let od sloučení lutherské církve a kalvínské církve v naši Českobratrskou církev evangelickou.

Bylo to mnoho bohoslužeb, shromáždění, přednášek, publikací, článků, diskusí, koncertů.

Kromě jiného jsme si uvědomili, kolik zůstává nezodpovězených otázek minulosti – například náš vztah k sesterské Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která na našem území vznikla po sjednocení ČCE.

S pokorou jsme přemýšleli o přítomnosti, o budoucnosti. Většinou převažoval pohled na církev Kristovu, která tu za 100 let jistě bude, pokud ovšem Kristus podruhé nepřijde. Ale zda to bude ČCE, nebo jiná, opět s někým sloučená církev, zda bude spíše méně lidnatá než ta současná, nebo naopak kostely nebudou stačit…

Myslím, že bez frází a nadbytečného patosu nám došlo, že máme svou církev rádi, sílilo nás setkávání známých i neznámých, mladších i starších. Nakonec, při vší naší kritičnosti, kousek navrch měla spíše hrdost a posilnění, než skepse.

A také – obnovila se nezbytnost a krása svobody. Totiž, že mít starosti, ale být svobodní, především vůči státu nebo nějaké ideologii, je úplně to nejlepší.

Nechtěli jsme hradit vydání spojená s výročím z řádného rozpočtu. Proto jsme vyhlásili dobrovolnou sbírku. Těm, kdo na ni přispěli, děkujeme. Vaše dary nám pomohly, a také posilovaly naši odvahu pouštět se do všeho toho plánování, chystání a organizování.

Za Synodní radu a Ústřední církevní kancelář – Daniel Ženatý

 

Dne 27.06.2019 Magistrát hlavního města Prahy vystavil protokol o kontrole celkového vyúčtování veřejné sbírky na zajištění připomínkových akcí k 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické s výrokem, že nebyly shledány žádné nedostatky a vyúčtování se schvaluje.

 

Rekapitulace celkového vyúčtování za období od 24.04.2018 do 14.03.2019:

  • Hrubý výtěžek sbírky: 550.709,37 Kč
  • Náklady spojené s pořádáním sbírky: 25.525,37 Kč (tj.4,63 % z hrubého výtěžku sbírky)
  • Čistý výtěžek sbírky: 525.184 Kč

Čistý výtěžek sbírky byl použit na zajištění slavnostního večera v Obecním domě dne 16.12.2018 a též na zajištění tlumočení na konferenci v Senátu dne 14.12.2018

Všem dárcům děkujeme za příspěvky a podporu!

(Foto: Eva Kořínková)

8. 7. 2019, 18:50