Aktuality

Výběrové řízení na dodavatele stavby: „Rekonstrukce části objektu v ulici Jungmannova, č. p. 22, Praha 1“

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci části objektu v Praze 1 (stávajícího Church pensionu Praha).

Předmětem zakázky na stavební práce je celková vnitřní úprava části objektu Jungmannova č.p. 22 podle projektové dokumentace zpracované společností ENGINEERS CZ s.r.o. se sídlem V háji 1092/15, 170 00 Praha 7 – Holešovice, identifikační číslo 241 27 663.

Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace pro provedení stavby. Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení je k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Nabídku doručí uchazeč nejpozději do 17. 9. 2021 do 10.00 hod., do sídla zadavatele: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem NEOTEVÍRAT a názvem zakázky: „Rekonstrukce části objektu v ulici Jungmannova, č.p. 22, Praha 1“ a identifikačními údaji uchazeče.

Materiály k výběrovému řízení:

  • Zadávací dokumentace
  • Průvodní zpráva
  • Smlouva o dílo
  • Výkaz výměr
  • Krycí list
  • Čestné prohlášení

Kompletní zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace (ve formátu .zip, 50 MB) a dalších příloh je ke stažení na tomto místě.

25. 8. 2021, 10:54