Aktuality

Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem – Janské Lázně

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provozování rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázních, č. p. 14, 542 25 Janské Lázně, okr. Trutnov.

Předmětem nájmu jsou nebytové prostory a byt pro správce, nacházející se v nemovitosti číslo popisné 14, 542 25 Janské Lázně, okr. Trutnov. Celková ubytovací kapacita objektu je 55 lůžek. Převážnou část ubytovací kapacity tvoří dvoulůžkové pokoje s vlastním sanitárním zařízením. Část pokojů je upravena pro pobyty hostů s tělesným postižením. K poskytování stravovacích služeb slouží profesionálně vybavená kuchyň a společná jídelna. Hostům je dále k dispozici čajová kuchyňka, společenská místnost, klubovna a herna pro děti.

Vyhlašovatel výběrového řízení požaduje, aby způsob (účel) využití nadále spočíval v provozování ubytovacích a případně též dalších doplňkových služeb. Způsob a charakter provozování střediska nesmí být v rozporu se skutečností, že se jedná o objekt ve vlastnictví církve. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání nejméně dvou let, s možností jejího prodloužení. Počátek nájemního vztahu bude sjednán od 1. 5. 2020, s možností dohody o pozdějším datu v závislosti na ostatních parametrech nabídky.

Zájemce předloží podnikatelský záměr a nabídku výše nájemného v Kč/rok (bez energií a služeb). Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.02.2020 včetně. Nabídky budou předány osobně v místě sídla vyhlašovatele nebo zaslány doporučenou poštou na adresu: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1. Nabídky budou předány či odeslány v zalepené obálce, která bude označena textem: „VŘ pronájem střediska Sola fide Janské Lázně – NEOTEVÍRAT“. Rozhodným dnem je den osobního doručení nebo den uvedený na poštovním razítku.

Pro dodatečné informace a případnou prohlídku prostor se lze obracet na Vladimíra Podroužka (e-mail: podrouzek@e-cirkev.cz, tel.: +420 602 622 203).

Oficiální text výběrového řízení je k dispozici níže ve formátu PDF.

24. 1. 2020, 12:32