Aktuality

Vícegenerační varhanní kurzy

Sdílet na Facebooku

Hudba má velkou přitažlivou sílu. Když se provozuje v dobré kvalitě, dotýká se lidí. Je to Boží dar, který se nabízí, aby jej lidé využívali různými způsoby.

Někdo se jí věnuje profesionálně, někdo ji má jako zálibu. V církvi hudbu potřebujeme, je to součást bohoslužeb. Církevní hudba začíná být atraktivní a zajímavou oblastí tehdy, když se v ní člověk soustavně cvičí, věnuje se jí průběžně. Na našich kurzech se každoročně věnujeme nejen základům hry na varhany, ale také pomocí nových podnětů vedeme pokročilejší účastníky ke kreativní přípravě varhanní služby.

V letošním jubilejním roce nabízíme dva kurzy se stejnou náplní, které budou probíhat ve středisku Sola gratia, v budově ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem a v evangelickém kostele ve Zlíně. Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve. Srdečně zveme jak začínající, tak i pokročilejší amatérské varhaníky z různých věkových skupin (hráče na klavír / klávesy, žáky ZUŠ, samouky), kteří se této službě věnují a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi.

Termíny kurzů:
6. – 9. 8. 2018
9. – 12. 8. 2018

Náplň kurzů pro mládež:
1. česká barokní varhanní hudba
2. snadná varhanní hudba francouzských a islandských současných autorů
3. doprovody vybraných písní k výročí církve z Chorálníku a z jiných sbírek
4. předehry k písním s minimálním používáním pedálu
5. návody k improvizaci
6. přednáška z dějin církevní hudby
7. pobožnosti a společné zpívání
8. prezentace a nácvik doprovodů písní z nového církevního zpěvníku
9. výlet do Zlína, prohlídka opravených varhan v evangelickém kostele

Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v penzionu Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Poplatek kurzu (cena za ubytování a kompletní stravu) je ve výši 1905 Kč / osoba. Platí se až na místě. Zájemci se mohou písemně přihlásit formou e-mailu do 28. 6 2018 na moravetz@e-cirkev.cz. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, termín kurzu, adresa, sbor ČCE, příp. požadavky ke stravě, termín kurzu a telefon. Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. Zahájení obou kurzů je naplánováno na 15. hod. v den příjezdu. Každý kurz končí po obědě v den odjezdu.

Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE.

 

22. 3. 2018, 9:53