Aktuality

Veřejné shromáždění podpořilo čínské křesťany

Sdílet na Facebooku

V neděli 14. října se na Václavském náměstí v Praze uskutečnilo modlitební shromáždění na podporu čínských křesťanů, kteří v České republice již druhým rokem žádají o azyl z důvodu svého pronásledování.

Na akci u sochy sv. Václava vystoupil emeritní předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a pražský pomocný biskup Václav Malý. Součástí setkání byla i modlitba a čtení z Písma, na které navazovalo zapálení svíček jako projev podpory těmto věřícím v obtížné životní situaci.

„Bylo by dobré, kdyby si této situace všimlo více lidí a kdyby pozvedli svůj hlas. Nejsem s to předpovědět, jak se příslušné orgány rozhodnou, ale myslím, že nic nepřekáží tomu, aby se tito příchozí integrovali do naší společnosti,“ řekl k situaci čínských žadatelů o azyl biskup Václav Malý.

Účastníci modlitebního zastavení pod sochou sv. Václava se shodli na tom, že je třeba se modlit za celou situaci a věřit v nezávislé rozhodování soudů v této záležitosti. Řečníci též připomněli, že jsou známy příběhy konkrétních žadatelů a je zjevné, že v jejich zemi jim hrozí reálné nebezpečí.

 „Je dobré si uvědomit, jakou máme výsadu, že žijeme ve svobodné zemi, kde můžeme svobodně vyznávat svoji víru. Přáli bychom to stejné těmto bratřím a sestrám, kteří jsou pro svoji víru pronásledování a proto v naší zemi požádali o azyl,“ vysvětli smysl akce Jan Jackanič z pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro čínské křesťany.

V České republice žádalo před dvěma lety o azyl 92 křesťanů z Číny. Pouze osmi z nich Ministerstvo zahraničních věcí vyhovělo a azyl jim udělilo. 70 neúspěšných žadatelů se rozhodlo požádat o soudní přezkum rozhodnutí. Dalších 14 lidí svou žádost stáhlo a odjelo.

Samotnému shromáždění na Václavském náměstí předcházela tisková konference, při které organizátoři ujistili, že v žádném případě nemá být nepatřičným tlakem na rozhodování soudů v této záležitosti. "Situaci sledujeme, připomínáme ji a modlíme se za ni. Leží nám na srdci. Žaloby ještě nejsou projednávány, ze sedmdesáti případů bylo soudní jednání naplánováno jen v jednom jediném, a to bylo odročeno," uvedli zástupci Ekumenické rady církví v ČR. 

Podle biskupa Václava Malého je „ostuda pana prezidenta i veřejných činitelů“, že se vzájemná jednání s Čínou omezila na ekonomická témata a Česko neupozorňuje na porušování lidských práv. „Z důvodů morálních a etických to patří k podstatě demokratického systému. Proto je potřeba na linii, kterou prosazoval Václav Havel, navázat,“ uvedl Malý.

 

Jako dodatek uvádíme pozdrav jedné z neúspěšných žadatelek o azyl:

Vážení přátelé, jménem sedmdesáti křesťanů z Číny vám děkuji!

Když jsme se o tomto setkání dozvěděli, byli jsme velmi dojati. Již více než dva roky nás provázejí různé obtíže v úsilí, abychom nebyli v nezámém prostředí sami. Váš zájem a pomoc pokládáme za velikou Boží milost. Nemáme ta správná slova k vyjádření naši vděčnosti, ale tato vaše láska byla oceněna v srdcích našich 70 bratří a sester. Rádi bychom se podíleli na dnešním setkání, ale nemůžeme se osobně zúčastnit v důsledku pronásledování křesťanů, které roste a přesahuje přes hranice i do jiných zemí. Můžeme použít pouze tento způsob, jak vás pozdravit. Děkuji vám za vše, co jste pro nás udělali. Moji bratři a sestry se modlí za toto setkání i se všemi přáteli, kteří se o nás starají.

Bůh vám žehnej!

Čínští křesťané žádající o azyl v ČR

 

Zdroj: Tisková zpráva organizátorů (ERC, ČBK - František Jemelka), ČTK

Foto: Člověk a víra (c) Roman Albrecht (celá fotogalerie zde)

Další informace naleznete na webu pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro čínské křesťany.

15. 10. 2018, 9:42