Aktuality

Vedení církve jednalo o školách Evangelické akademie

Sdílet na Facebooku

Práci škol Evangelické akademie se na konci února věnovalo vedení církve na mimořádném zasedání. Zaměřili se na působení škol uprostřed církve i místních komunit, jejich postavení a hospodaření. Na programu bylo také jednání o potřebných změnách Statutu Evangelické akademie.

Na zasedání byli pozváni také hosté. Vedení církve spolu s nimi hledalo cestu, jak začlenit školní kaplany (spirituály) do systému kaplanské služby tak, aby mohla být lépe ukotvena jejich pozice. Spirituálové se starají o duchovní rozměr ve školách Evangelické akademie, připravují bohoslužby a pastoračně povzbuzují studenty a pedagogy. Někteří z nich také vyučují. Na pražských školách nově působí i pražský farář pro mládež.

Následovala návštěva všech současných ředitelek a ředitelů, kteří v rozhovoru s vedením církve upozorňovali na radostná i problematická místa jejich práce. Věnovali se financování provozu škol. Velkou finanční podporou od církve školám je dlouhodobě Nadační fond pro církevní školství, nově mohou využívat grantové výzvy. Zvláštní pozornost byla zaměřena na dva velké projekty stavby budov pro pražské škol Evangelické akademie.

1. 3. 2018, 17:06