Aktuality

Vedení církve jednalo o situaci v Bratrské škole

Sdílet na Facebooku

(AKTUALIZOVÁNO) Synodní rada Českobratrské církve evangelické se zabývala aktuální situací v Bratrské škole v pražských Holešovicích.

Členové synodní rady se seznámili se stížnostmi rodičů i učitelů i se stanoviskem Školské rady, která jednala 10.02.2020. Koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová zároveň informovala o průběhu a závěrech jednání Školské rady v minulých měsících a o týmové supervizi v minulém roce.

Zástupce vedení církve se ve středu 12. února zúčastní mimořádného setkání s rodiči v Bratrské škole. Téhož dne se zástupci synodní rady setkají i s ředitelkou Pavlínou Radovou.

Zřizovatel školy současně pověřil Helenu Wernischovou, aby požádala Českou školní inspekci o naléhavou konzultaci a aby nabídla Bratrské škole aktivní podporu ve formě mediace.

Cílem synodní rady je nalézt takové řešení aktuální situace, které umožní zdárně pokračovat v dosavadním velmi úspěšném působení školy.

 

AKTUALIZACE 14.02.2020:

Koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová vstoupila v jednání s Českou školní inspekcí (ČŠI). Zástupkyně ředitele Pražského inspektorátu ČŠI následně na základě proběhlých konzultací potvrdila, že postup zřizovatele školy je v rámci řešení aktuální situace vhodně zvolený a doporučila další možné kroky, které by mohly vést k uklidnění situace.

Zřizovatel aktuálně povolává zkušeného týmového poradce a psychologa, který v následujícím týdnu věnuje dostatek času, aby v rámci individuálních sezení se členy učitelského sboru zmapoval jejich potřeby. Podobné rozhovory poté proběhnou kolektivně v rámci celého pedagogického týmu. Všechna tato setkání se uskuteční bez předchozí komunikace či kontaktu poradce s vedením Bratrské školy či s jejím zřizovatelem.

Cílem je popsat stav věcí a zmapovat aktuální potřeby učitelů a učitelek i asistentek. A také zjistit, jaká opatření může zřizovatel učinit pro zkvalitnění pracovního prostředí a lepší podporu pedagogického týmu. Zřizovatel tímto prosí zaměstnance Bratrské školy o maximální možnou otevřenost a spolupráci s přizvaným odborníkem a o postupnou účast všech členů týmu na plánovaných setkáních.

11. 2. 2020, 16:51