Aktuality

Valné shromáždění Konference evropských církví

Sdílet na Facebooku

Nejvyšší orgán Konference evropských církví (KEK) – valné shromáždění – začíná dnes v Novém Sadu v Srbsku. Na valné shromáždění vysílají své delegáty všechny členské církve KEKu, kterých je v současnosti na 120 a pochází z celé Evropy, jak z EU, tak mimo ni.

V KEKu jsou zastoupeny mimo římskokatolickou církev všechny hlavní konfesní proudy – pravoslavní, luteráni, reformovaní, anglikáni, metodisté, baptisté, starokatolíci i letniční. Římskokatolická církev spolupracuje s KEKem skrze svou Radu evropských biskupských konferencí.

Generální sekretář KEKu, finský pravoslavný kněz Heikki Huttunen, očekává od nadcházejícího valného shromáždění nový ekumenický impulz. „Být ekumenický dnes na mnoha místech není v módě“, prohlásil před začátkem setkání. Valné shromáždění tak podle jeho slov musí hledat cesty k tomu, „aby byl kladen větší důraz na křesťanskou jednotu a společné svědectví.“

Církve v Evropě jsou podle Huttunena někdy příliš zahleděné samy do sebe a budují si svůj vlastní konfesní profil, namísto toho, aby hledaly možnosti spolupráce napříč konfesními hranicemi.

„Budete mými svědky“

Valné shromáždění KEKu si jako své motto dalo biblický výrok: „Budete mými svědky.“ Volba tohoto motta souvisí se změnou situace církví v Evropě, vysvětluje Huttunen. Církev, které dříve měly většinový charakter, se stále častěji ve společnosti dostávají do pozice minority. Do Evropy přichází řada migrantů, kteří si přináší vlastní vyznání nebo vlastní náboženství, jako je islám. „V této situaci je role křesťanského svědectví mimořádně důležitá,“ uzavírá Huttunen. Toto svědectví se netýká jen spolužití různých konfesí a náboženství, ale musí se dotknout i role církví vůči státu a vůči společnosti jako celku.

Valné shromáždění má v úmyslu přijmout dokument, zabývající se otázky budoucnosti Evropy. Při tom musí být podle Huttunena zohledněny všechny evropské regiony – východní Evropa má například s migrací jinou zkušenost, než západní Evropa, a prožívá ji především jako proces odlivu schopných sil směrem na západ. Jižní Evropa zase byla více než sever zasažena nedávnou ekonomickou krizí. Všechny tyto otázky se musí promítnout do úvah o postavení církví a křesťanského svědectví v Evropské společnosti.

Valné shromáždění se bude konat od 31. května do 6. června. Z českých církví jsou v KEKu zastoupeny: Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Starokatolická církev v ČR, Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku, Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Evangelická církev metodistická.

Ekumenickou radu církví v ČR reprezentuje na valném shromáždění její generální sekretář Petr Jan Vinš.

1. 6. 2018, 12:17