Aktuality

V Ženevě zasedala rada Světového luterského svazu

Sdílet na Facebooku

Ve dnech 13.–18. června zasedala rada Světového luterského svazu (SLS), jehož je Českobratrská církev evangelická také členskou církví.

Rada se schází nejméně jednou za rok a řeší běžné otázky fungování svazu. Kromě toho reaguje na aktuální dění v církvích i ve společnosti. Téma letošního setkání znělo: „Protože znají (známe) Jeho hlas.“ (J 10,4)

Delegáti řeší běžnou agendu, schvalují rozpočty, přijímají finanční zprávy a plní další povinnosti vyplývající z ústavy svazu. Od roku 2017 tu má Česko také svou zástupkyni Olgu Navrátilovou z Českobratrské církve evangelické.

Letošní zasedání připomnělo pokračující humanitární katastrofu po tropických bouřích v jihovýchodní Africe. Rada vyzvala členské církve k finanční, materiální, psychologické a pastorační pomoci. Podobně také v zemích, kde jsou věřící pronásledování pro svou víru – jde o přetrvávající problém na mnoha místech světa.

Rada dále vyzvala například k ochraně světové biodiverzity a Božího stvoření a k podpoře takových aktivit, které povedou ke zpomalení masového vymírání stovek tisíců druhů rostlin a živočichů. Apelovala na mezinárodní společenství, aby se přiklonilo k ekonomice fungující na trvale udržitelných principech. Je třeba opustit současný model drancujícího ekonomického růstu.

Kromě dalších jednání rada také rozhodla, že kancelář Světového luterského svazu zůstane i nadále v Ženevě nebo že další Valné shromáždění se uskuteční v roce 2023 v polském Krakově. Valné shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem svazu a schází se jednou za šest let.

V mezidobí mezi shromážděními řídí svaz právě rada složená ze 48 zástupců volených ze 148 členských církví. Světový luterský svaz zastupuje celkem více než 75 milionů křesťanů z 99 zemí světa.

Foto: The Lutheran World Federation

21. 6. 2019, 17:13