Aktuality

V Ženevě zasedala rada Světového luterského svazu

Sdílet na Facebooku

Rada se schází nejméně jednou za rok a řeší běžné otázky fungování svazu. Kromě toho reaguje na aktuální dění v církvích i ve společnosti. Téma letošního setkání znělo: „Protože znají (známe) Jeho hlas.“ (J 10,4)

Delegáti řeší běžnou agendu, schvalují rozpočty, přijímají finanční zprávy a plní další povinnosti vyplývající z ústavy svazu. Od roku 2017 tu má Česko také svou zástupkyni Olgu Navrátilovou z Českobratrské církve evangelické.

Letošní zasedání připomnělo pokračující humanitární katastrofu po tropických bouřích v jihovýchodní Africe. Rada vyzvala členské církve k finanční, materiální, psychologické a pastorační pomoci. Podobně také v zemích, kde jsou věřící pronásledování pro svou víru – jde o přetrvávající problém na mnoha místech světa.

Rada dále vyzvala například k ochraně světové biodiverzity a Božího stvoření a k podpoře takových aktivit, které povedou ke zpomalení masového vymírání stovek tisíců druhů rostlin a živočichů. Apelovala na mezinárodní společenství, aby se přiklonilo k ekonomice fungující na trvale udržitelných principech. Je třeba opustit současný model drancujícího ekonomického růstu.

Kromě dalších jednání rada také rozhodla, že kancelář Světového luterského svazu zůstane i nadále v Ženevě nebo že další Valné shromáždění se uskuteční v roce 2023 v polském Krakově. Valné shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem svazu a schází se jednou za šest let.

V mezidobí mezi shromážděními řídí svaz právě rada složená ze 48 zástupců volených ze 148 členských církví. Světový luterský svaz zastupuje celkem více než 75 milionů křesťanů z 99 zemí světa.

Foto: The Lutheran World Federation

21. 6. 2019, 17:13