Aktuality

V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

Sdílet na Facebooku

Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické se stala první Češkou v radě Luterského světového svazu. Byla zvolena na dvanáctém valném shromáždění svazu, které se ve Windhoeku v Namibii koná v těchto dnech.

Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické se stala první Češkou v radě Luterského světového svazu. Byla zvolena na dvanáctém valném shromáždění svazu, které se ve Windhoeku v Namibii koná v těchto dnech.

Valné shromáždění se schází jednou za šest let a je nejvyšším rozhodovacím orgánem. V době mezi shromážděními je svaz řízen radou složenou ze 48 zástupců volených ze 145 členských církví z celého světa. Rada se schází nejméně jednou za dvanáct měsíců a zabývá se strategickým směřováním svazu, schvaluje rozpočty, přijímá finanční zprávy a plní další povinnosti vyplývající z ústavy svazu.

Kromě radních byl zvolen také nový prezident svazu arcibiskup Musa Panti Filibus z Nigerie. Ten bude od založení svazu v roce 1947 druhým Afričanem, který bude tento post zastávat. Instalace nové rady se uskuteční na závěrečné bohoslužbě valného shromáždění.

Vrcholem letošního shromáždění je akce k 500. výročí reformace, které si v Namibii společně připomínají tisíce lidí. Podrobné informace o letošním valném shromáždění lze nalézt na https://www.lwfassembly.org/.

 

 Rozhovor s O. Navrátilovou v ČRo

15. 5. 2017, 13:47