Aktuality

Ústí nad Labem hostí o víkendu slavnostní ordinaci kazatelů

Sdílet na Facebooku

Nenápadná zpráva o připravované bohoslužbě s ordinací nových farářů a farářek Českobratrské církve evangelické v sobě nese několikeré radostné poselství.

Radujeme se společně z toho, že se osm bratří a sester rozhodlo dojít na své cestě až k pověření ke službě Slova a svátostí. V situaci, kdy počty studentů teologie klesají, některé sbory jsou dlouhodobě uprázdněné a marně hledají své duchovní, zaznívá toto svědectví o to radostněji. Pozvánku na ordinaci naleznete zde.

Kromě toho nese slavnostní ordinace v Ústí nad Labem ještě jedno nadějné poselství. „Ústí je výzva“ hlásá trochu provokativní titulek článku Českého bratra z roku 2016. Vyšel v době, kdy synod církve vyjádřil ochotu pomoci ústeckému regionu novým podporovaným kazatelským místem.

Severočeské město s více než 90 tisíci obyvateli je součástí takřka půlmilionové aglomerace a v rámci republiky platí za jednu z vyloučených lokalit. Hluboce se na ní podepsaly šrámy uměle přetnuté česko-německé minulosti i následná desetiletí ideologicky strnulé komunistické industriální přestavby a z ní plynoucích ekologických i společenských krizí. 

Namísto slibované prosperity se potom kraj v éře divoké privatizace dočkal spíše dalších ran: vysoké nezaměstnanosti, bující korupce, extrémního zadlužení obyvatel, všudypřítomného populismu, nejistoty, zklamání…

V Ústí nad Labem funguje dlouhá léta i evangelický sbor, ale právě podmínky, ve kterých musel celou tu dobu přežívat, se na něm podepsaly velkou měrou. Hrstka věřících není schopna sama o sobě zajistit fungování komunity. A právě v takové nejistotě a v extrémně sekulárním prostředí má smysl zvěstovat evangelium. Je to výzva!

„Ústí je město, kde žije mnoho těch, kteří hledají svoje zakotvení a u kterých nabídka cesty k našemu Pánu a služba Božího slova může padnout na úrodnou půdu,“ psali tehdy zástupci ústeckého sboru poděkování synodu za jeho podpůrné rozhodnutí. Od té doby se pro sbor marně hledal kazatel, který by si misijní dílo v náročném prostředí vzal na svá bedra. Letošní zasedání synodu pak konstatovalo, že tříletá doba, během níž měl farář v oblasti působit, uplynula marně. 

Zároveň ale synod v roce 2018 vyjádřil touhu ve svých snahách neustávat ani v dalších letech. A pro Ústí nad Labem se nyní skutečně našla mladá farářská rodina, která bude mít zároveň oporu v nově nastupujícím kolegovi v sousedních Teplicích.

Fakt, že se letošní slavnost ordinace koná právě v Ústí nad Labem, je vyjádřením naděje, s níž svěřujeme své snažení Pánu. Nejen v tomto regionu, ale všude tam, kam se nově ordinovaní rozjedou za svou službou. Věříme, že je bude požehnáním provázet a podporovat. Za to se chceme (nejen) v neděli 21. října odpoledne modlit a radovat se z toho. 

18. 10. 2018, 17:19