Aktuality

Usilujme o to, co slouží pokoji

Sdílet na Facebooku

V úterý 17. září se ve Varšavě sešli představitelé pěti evangelických církví ze střední Evropy, aby hovořili o aktuální situaci v regionu. Podepsali přitom deklaraci o společném působení.

Setkání navazovalo na konferenci „Tvoříme pokoj“, kterou den předtím organizovali Evangelicko-augsburská církev v Polsku spolu s polským ombudsmanem v muzeu historie polských židů Polin.

Zástupci pěti církví zdůraznili, jak zásadní je aktuální rozhovor a výměna zkušeností mezi evangelickými církvemi, které spojuje geografická poloha a společná historie. Jako menšinové církve chceme nechat společně zaznít svůj hlas v situacích, v nichž představitelé našich států nezohledňují křesťanský postoj. Jedná se například o témata lidí na útěku, utlačovaných menšin nebo otázky klimatu a péče o stvoření. 

Podobná setkání by se měla konat každý rok, schůzku na podzim roku 2020 připraví Českobratrská církev evangelická. Vedoucí duchovní všech pěti církví na závěr podepsali společnou deklaraci o užší spolupráci a péči o věci veřejné.

PLNÉ ZNĚNÍ DEKLARACE:

Společné prohlášení vedoucích duchovních


Českobratrské církve evangelické v Česku
Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Česku
Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku
Evangelické církve augsburského vyznání v Polsku
Evangelické luterské církve v Maďarsku

 

 

Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. (….) A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.“

(Římanům 14, 17. 19; Český ekumenický překlad)

 

Během konference „Vytváříme mír“, která se koná 16. září 2019 ve Varšavě,

  • s vědomím spojující historie a geografické polohy a obzvlášť s vědomím krutostí, kterými prošla střední Evropa ve 20. století, 30 let po osvobození od komunistické vlády násilí,
  • s odvoláním se na společné hodnoty, které jsou zakořeněny v naší křesťanské víře a v našem evangelickém dědictví a určují naše jednání ve svobodě a odpovědnosti,
  • opírajíce se o společenství, které tvoříme v rámci Světového luterského svazu,

prohlašujeme naši vůli k užšímu přátelství a spolupráci našich církví v tomto regionu, abychom svědčili o naší víře, naději a lásce, které vycházejí z osvobozující a uzdravující síly Boží lásky, vyjádřené ve vzkříšeném Kristu.

Prohlašujeme naši vůli přispívat k péči o stvoření a k pokojnému soužití lidí, národů a náboženství v Evropě. Prohlašujeme, že naše církve podporují principy demokracie a právního státu, protože jsme jako křesťané povoláni starat se o hodnoty, jako jsou pravda, pokoj, svoboda, spravedlnost, milosrdenství, lidská důstojnost a ochrana menšin.

Toto prohlášení znamená:

  1. že chceme uplatňovat principy práva a demokracie a rozvíjet je také ve svých vlastních strukturách a že necháme zaznít hlas církve s prorockým svědectvím.
  2. že jako děti společného Otce chceme vést dialog v duchu vzájemného respektu a bez násilí. Chceme se zasazovat o pokoj a pěstovat respektující kulturu projevu ve společnosti a také na internetu.
  3. že naše poslání následovat Krista a rozšířit jeho evangelium o pokoji a naději plníme ve společnosti, ve které žijeme, také péčí a obhajobou vyloučených a ukřivděných.

Ať nám dopomáhá Bůh!

Varšava, dne 17. 9. 2019

Daniel Ženatý, synodní senior ČCE

Tomáš Tyrlík, biskup SCEAV

Ivan Eľko, generální biskup ECAV na Slovensku

Jerzy Samiec, biskup ECAV v Polsku

Tamás Fabiny, biskup Evangelické luterské církve v Maďarsku 

20. 9. 2019, 13:21