Aktuality

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Sdílet na Facebooku

Zveme sbory a společenství k účasti na tradičním Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se koná od 18. do 25. ledna. Letošní téma zní: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2).

Akci pořádají Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR. Texty tentokrát připravili věřící z církví na ostrovech Malta a Gozo.

V přílohách nabízíme podrobnější informace, průvodce i plakáty. Využijte těchto materiálů a připojte se s vašimi místními ekumenickými partnery k modlitbám ve společenství křesťanů po celém světě.

Ekumenická rada církví v ČR se také připojuje k tradiční sbírce v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která je v roce 2020 určena na podporu Charity Zábřeh, která výtěžek sbírky použije na zakoupení přístrojů pro mobilní paliativní péči.

Více informací o sbírce včetně čísla účtu, na který lze dary zasílat, naleznete na internetové stránce Ekumenické rady církví v ČR: www.ekumenickarada.cz/in/3114

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tento projekt podpořit a pomoci.

 

Prosíme, abyste e-mailem na erc@ekumenickarada.cz napsali generálnímu sekretáři ERC o vašich plánovaných modlitebních setkáních. Na webu Ekumenické rady církví o nich budou s předstihem informovat.

6. 1. 2020, 19:26