Aktuality

TJAK v Bělči nad Orlicí slaví 90 let

Sdílet na Facebooku

Tábor Jana Amose Komenského v Bělči zve na 5. května 2019 na setkání u příležitosti 90 let od svého založení.

Téma „Minulost, přítomnost, budoucnost“ se prolne celým dnem vzpomínkového setkání. Začíná se v 11 hodin příjezdem účastníků. Na poledne připravují organizátoři společný oběd a od 13.30 se sejdeme při bohoslužbě. Káže synodní senior Daniel Ženatý.

Od 15 hodin pokračuje program zdravicemi a vzpomínkami, které doplní bohatá výstava a projekce fotografií a od 16 hodin také tzv. „Bělečský duatlon“ aneb vzpomínka na Tomáše Matušku (výtěžek pro Diakonii ČCE).

Všichni jsou srdečně zváni.

11. 4. 2019, 16:34