Aktuality

Téma roku 2020: ZBOŽNOST

Sdílet na Facebooku

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila rok 2020 rokem zbožnosti. Co je zbožnost? Jak ji prožíváme a předáváme? Lze se určité typy zbožnosti naučit? Chybí nám některé...?

Víra je darem Ducha svatého. Zbožnost je lidská stránka víry, tedy to, jak člověk o svou víru pečuje. Základním projevem zbožnosti je modlitba, jež může mít mnoho forem. Její podstatou je rozhovor člověka s Bohem.

ČCE se vyznačuje pluralitou zbožností. Její podlomená schopnost předávat víru z jedné generace na druhou a získávat pro ni lidi zvenčí je ale projevem krize těch forem zbožnosti, které v ní dosud převládaly. Církev si váží všech forem zbožnosti, které nesly víru předchozích generací, zároveň je však otevřená novým formám, které mohou lépe odpovídat situaci dneška.

Množství různých forem zbožnosti v rámci sborů a církve působí vzájemné obohacování. Chceme, aby společné bohoslužby byly setkáním s živým Kristem, událostí proměny, obnovy a posily sboru i jednotlivců. Toužíme žít svou víru také od pondělí do soboty mimo kostel. Chceme podporovat lidi podle různých obdarování k převzetí dílčích odpovědností v životě a službě sboru a církve.

Bohoslužby

Úvahy

Písně

Modlitby

21. 7. 2020, 14:31