Aktuality

Synodní rada ve Falci

Sdílet na Facebooku

Synodní rada ČCE navštívila ve dnech 15.-17. srpna 2019 Kolegium Evangelické církve ve Falci ve Speyeru a v Landau.

Českobratrská církev evangelická je již od dávných let partnersky spojená s Evangelickou církví ve Falci. Od 15. do 17. srpna 2019 proběhlo setkání vedení obou církví. Synodní rada ČCE byla hostem v budově zemské církevní rady a také v diakonickém zařízení ve Špýru, užila přitom pohostinství v ubytovacím a vzdělávacím centru falcké církve Butenschönhaus v Landau.

Církevní prezident Christian Schad připomněl, že obě církve jsou unionované a tím mají obohacující zkušenost s rozmanitostí a pestrostí. To pomáhá v situaci, kdy je třeba se vzepřít znepokojivému společenskému vývoji. „V době stoupajícího nacionalismu a fascinace autorit v Evropě je prospěšné, abychom prohlubovali naše církevní partnerství a ekumenické kontakty“, řekl o setkání.

V rámci setkání se diskutovalo o strategickém plánování, zejména v ČCE, o otázkách misijní práce, o církevních budovách a o zpracování totalitní minulosti v obou zemích. Členové církevního vedení falcké církve obdrželi knihu studií, dokumentů a dalších textů o církevních dějinách v letech 1945-1989 s názvem Cesta církve X.

Obě církevní vedení prohovořila konkrétní možnosti pro užší spolupráci v personální oblasti. Falcká církev ráda umožní našim vikářům a farářům na začátku jejich služby dlouhodobější pobyty v této partnerské církvi. ČCE stejně tak nabídla možnost 4měsíčního praktika v naší církvi či Diakonii pro vikáře z Falce.

Evangelická církev ve Falci má dobré ekumenické vztahy s římskokatolickým biskupstvím ve Špýru, obě církve pokrývají stejné území a jsou zhruba stejně velké. Při prohlídce města nemohla tedy chybět ani návštěva Gedächtniskirche (kostela památky reformace) ani impozantní špýrské katedrály Panny Marie a svatého Štěpána.

Vztahy mezi oběma církvemi jsou podporovány ovšem také prostřednictvím Gustav-Adolfského díla. Zástupci ČCE se proto podíleli také na právě probíhajícím výročním setkání GAW Pfalz. Synodní senior Daniel Ženatý ve svém kázání na slavnostních bohoslužbách v neděli 18.8. v Zeiskamu zohlednil motto výročního setkání „Církev v menšině – naše budoucnost?!“

Příští setkání obou církevních vedení proběhne na pozvání ČCE pravděpodobně ještě ve funkčním období stávající synodní rady.

 

19. 8. 2019, 14:27