Aktuality

Synodní rada přivítala církevní vedení ECAV

Sdílet na Facebooku

Od 17. do 18. února probíhá v Praze dvoudenní návštěva nejvyšších představitelů slovenské evangelické církve a. v. Se synodní radou ČCE se setkají nad aktuálními společenskými i náboženskými otázkami.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) je druhá největší církev na území Slovenska. Společné sdílení zkušeností a vzájemné kontakty s Českobratrskou církví evangelickou se staly dobrou tradicí na obou stranách česko-slovenské hranice. A to nejen na úrovni vedení, ale také mezi faráři a farářkami navzájem.

Dvoudenní návštěva čelních představitelů ECAV začala v pondělí odpoledne. Synodní rada ČCE spolu s vedoucím tajemníkem Ústřední církevní kanceláře Jaromírem Plíškem a Danielou Hamrovou z ekumenického oddělení přivítali v prostorách Husova domu sedmičlennou návštěvu ze Slovenska. Generálního biskupa Ivana Eľka doprovodil Ján Brozman (generálny dozorca), Igor Bartho (ředitel Generálního biskupského úřadu), Ján Hroboň (biskup Západného dištriktu), Ľubomír Pankuch (dozorca Východného dištriktu), Boris Mišina (osobní tajemník generálního biskupa) a Andrej Kuruc (tajemník pro zahraničí Generálního biskupského úřadu).

Na úvod promluvil synodní senior Daniel Ženatý o společenské a politické situaci v České republice a zmínil aktuální otázky a výzvy, kterým církev čelí. Spolu s dalšími členy synodní rady hovořil o potřebě odstraňovat předsudky a vyhýbat se umělému rozdělování společnosti. Zmínili ekumenickou spolupráci, zájem členů církve rozšiřovat řady výpomocných kazatelů, vzácnou práci kaplanů, Diakonie ČCE nebo přípravy nového evangelického zpěvníku.

Zástupci slovenské církve objasnili souvislosti blížících se parlamentních voleb a všudypřítomnou společenskou skepsi vůči politickým reprezentantům, úřadům a institucím. Generální biskup Ivan Eľko dále promluvil o změnách ve vedení církve a o přetrvávajících těžkostech, které tyto změny provázejí.

Ve druhé části úvodního bloku představili zástupci ECAV svou "Vizi na pět prstů". Jedná se o vizi duchovní obnovy, oživení církve a obnovení důvěry v rámci společenství. Vize vychází z širší strategie "Vízia 2020 + 5" a nese podtitul "S Kristem a spolu". Církev se v ní zaměřuje na pět klíčových oblastí a pojmenovává je slovesy: zvěstovat, sloužit, radovat se, bdít a podporovat.

"Naše církev se v posledních letech dostala do stavu letargie, nedůvěry, ale také sporů, odcizení a uzavření se," vysvětlují autoři výzvy svou motivaci nabídnout členům církve pozvání na společnou cestu obnovy. V době, kdy vstoupil v platnost zákon o finanční podpoře církví, budou takové kroky na společné cestě obzvlášť důležité, naznačili hosté ze Slovenska.

Vedení ČCE poté seznámilo zástupce ECAV se strategickým plánem církve a s procesem jeho příprav. Otázky strategie, vnitřních změn a přechodu církve na samofinancování jsou podobně aktuální v Česku i na Slovensku. 

Setkání pokračuje v úterý 18. února, kdy si ekumeničtí partneři vymění poznatky z oblasti financování a školství a budou diskutovat možnosti budoucí spolupráce.

17. 2. 2020, 23:13