Aktuality

Svíce v oknech připomenou Kristovo vzkříšení

Sdílet na Facebooku

Na Bílou sobotu rozzáří křesťanské domácnosti svíce v oknech. Věřící po celé zemi je zapálí po setmění na znamení Kristova zmrtvýchvstání a jako symbol věčné naděje pro tento svět.

Ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťané se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomněli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.

Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.

Zveme všechny členy i přátele Českobratrské církve evangelické ke sjednocujícímu ekumenickému symbolu: rozsviťme o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020, po setmění za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje.

Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme. Modlíme se za vás, jsme vám nablízku a vyprošujeme vám Boží požehnání

Zdroj: výzva České biskupské konference a předsednictva Ekumenické rady církví v ČR

6. 4. 2020, 18:31