Aktuality

Studenti v první linii

Sdílet na Facebooku

U příležitosti 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva – přinášíme pohled do zákulisí aktuálních bojů, které vedou studenti Evangelické akademie (EA).

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.

V polovině října jsme na sociálních sítích informovali o studentech a učitelích SOŠ sociální a zdravotnické – Evangelické akademie v Náchodě. Ti tehdy namísto pohodlné distanční výuky a prodloužených podzimních prázdnin zvolili dobrovolný nástup do pomyslné první linie. Vyslyšeli nouzové volání ze strany tamější Oblastní nemocnice a rozhodli se vypomoci na všech pracovištích, včetně těch covidových.

Po měsíci náročné práce se ukazuje, že také díky jejich službě se podařilo překlenout kritické období, kdy se kvůli nákaze nedostávalo personálu. A to nejen v nemocnici, ale i v domovech pro seniory nebo léčebnách pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Podobně postupovali i studenti z EA v Brně a v Praze. I oni oblékli ochranné oděvy, aby svůj volný čas věnovali péči o lidi v nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Někteří byli povoláni v rámci krizového řízení povinně, více než 70 % jich ale nastoupilo dobrovolně. A to i o víkendech. Někteří k tomu využili prodloužené podzimní prázdniny.

„Navázali jsme spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, který nám zasílá kontakty na organizace, kde urgentně potřebují pomoc. Ač naši studenti pracují ve velmi ztížených podmínkách, celý den v ochranných pomůckách, je z jejich zpráv cítit odhodlání a radost z pomoci,“ popisuje ředitel EA v Praze Tomáš Biňovec.

Péče o nemocné, osobní asistence, sanitární úkony, doučování a hlídání dětí se zvláštními potřebami, výpomoc v azylových domech… to vše patřilo a i dnes denně patří k pracovní náplni studentů Evangelické akademie. Za pozornost přitom stojí, že zvládají nasazení v péči o covid-pozitivní pacienty ve dvanáctihodinových směnách spolu s celou on-line výukou.

Nejhorší situace je nyní na Brněnsku. „Jsem velmi hrdá, že nikdo z našich povolaných studentů neodmítl tuto službu. Jsou v první linii a jedou naplno. Vedle práce v nemocnicích zároveň plní své běžné školní povinnosti, včetně přípravy třeba na maturitu nebo závěrečné absolventské zkoušky,“ upozorňuje brněnská školní kaplanka Marta Židková, která je se studenty v úzkém kontaktu a je jim nablízku.

Školy Evangelické akademie, jejichž zřizovatelem je ČCE, v příštím roce oslaví 30 let své existence. Navazují na skvělou tradici bratrského a evangelického školství, v němž se spojují důrazy na kvalitní vzdělávání, žitou praxi a odpovědný přístup ke světu, v němž žijeme v duchu humanistických a křesťanských hodnot.

Pracovní uplatnění absolventů VOŠ EA v různých institucích a organizacích zachycuje nově vzniklá Mapa absolventů.

17. 11. 2020, 2:06