Aktuality

Smutné Vánoce

Sdílet na Facebooku

Vánoce si často přejeme „šťastné a veselé“. Jenže ony takové někdy prostě nejsou. Pro mnoho lidí je to naopak čas tíživé samoty, kdy se na nás valí smutek, strach a bolesti.

V sobotu 19. prosince proběhne v pražském kostele U Martina ve zdi speciální bohoslužba. Bude pro všechny, kdo v těchto dnech pláčou, bojí se a jen těžko hledají naději… Začíná se od 14 a od 15 hodin. Více informací sdělí faráři Magdaléna Trgalová a Mikuláš Vymětal (tel.: 731 473 457).

Nechystáte-li se přímo do Martina ve zdi, připojte se alespoň symbolicky v tomto čase modlitbou za všechny, kdo pláčou a nemají potěšení.

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11.28)

17. 12. 2020, 17:21