Aktuality

Smlouva o duchovní službě ve vězeňských zařízeních

Sdílet na Facebooku

ERC a ČBK uznávají Vězeňskou duchovenskou péči, z. s. za nadkonfesijní sdružení, které pečuje o vyváženou a poučenou duchovní a pastorační činnost ve věznicích a vazebních věznicích v ČR.

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference uznávají Vězeňskou duchovenskou péči, z. s. (VDP) za nadkonfesijní sdružení, které pečuje o vyváženou a poučenou duchovní a pastorační činnost ve věznicích a vazebních věznicích v České republice. V tomto smyslu uzavřeli představitelé ERC a ČBK s VDP smlouvu, podle níž mají být k duchovní a pastorační službě pověřováni zkušení duchovní a laici, patřičně seznámení s ekumenickým prostředím a specifickými podmínkami vězeňských zařízení. VDP pořádá pro své nové členy nástupní kurzy a mezioborové semináře a stará se o další vzdělávání. Všechny tři smluvní strany považují za nezbytné, aby kandidáti na kaplanskou službu prošli roční předchozí praxí v podobě dobrovolné duchovní a pastorační činnosti ve vězení.

Smlouvu podepsali 14. 12. 2017 předseda VDP Pavel Zvolánek, za ČBK pověřený biskup Josef Kajnek a za ERC předseda Daniel Ženatý.

18. 12. 2017, 13:53