Aktuality

Slovo pro postní období

Sdílet na Facebooku

Slovo synodní rady Českobratrské církve evangelické k postnímu období, které začíná Popeleční středou.

Postní čas roku 2018 uvádí podle Hesel Jednoty bratrské Hospodinovo slovo určené jeho lidu, tedy i nám: Přikázal jsem jim jedině toto: „Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.“ Jr 7,23

A slovo Ježíšovo: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ J 8,31-32

Od Boha padá do našich rozvířených myslí a neklidných srdcí uklidnění. Jako výzva – a jako naděje. Poslouchejte mě – a budu vám Bohem. Choďte po mých cestách – a povede se vám dobře. Zůstaňte v mém slovu – a poznáte pravdu. Ona vás učiní svobodnými.

Užijme postní čas ke ztišení. Ptejme se sami sebe, jak Bohu nasloucháme, jak mu věříme. Objevujme stále nově, že se smíme modlit, trpělivě naslouchat, že být pokorný a tichý neznamená být odstrčený nebo slabý. Učme se, že je možné žít střídmě, a přitom v plnosti, aniž bychom si stěžovali na nedostatek či na své okolí.

Dívejme se kupředu ke Kristovu vzkříšení. Spatříme v dáli světlo naděje. A takto posíleni pak nalezneme sílu ohlédnout se zpět. I na těch sto let, které byly naší církvi dány. Litujme toho, co dobré nebylo, to když jsme Boha neslyšeli a nevěřili mu. Čiňme pokání a prosme jej za odpuštění. A těšme se z toho, co bylo dobré. Kdy jsme Boží věrnost poznávali. Buďme vděčni.

Požehnaný a klidný předvelikonoční čas přeje synodní rada.

15. 2. 2018, 9:53