Aktuality

Slavnost v Ratiboři připomněla 500. výročí světové reformace

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická si v Ratiboři připomněla půl století od počátku evropské reformace symbolizované Martinem Lutherem.

Bohoslužbami, které vedla místní farářka Jarmila Wiera Jelinek a kázal při nich synodní senior ČCE Daniel Ženatý, začala celodenní slavnost k 500. výročí světové reformace. Již před začátkem bohoslužeb zval do ratibořského chrámu hudbou Dechový soubor z Oldřichovic i pozorní dobrovolníci, kteří roznášeli programy. Povzbuzeni kázáním o svobodě (Ga 5,1) i společným zpěvem za podpory zlínského pěveckého sboru Echo pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze přistupovali věřící k večeři Páně. Mocný zpěv více než 750 účastníků slavnosti vypovídal o významu i náboji události. V přímém přenosu vysílal bohoslužby Český rozhlas na stanici Vltava (poslechnout v archivu ČRo)

Posíleni valašskou kyselicí a frgály se účastníci mohli podílet na sázení jabloně na farní zahradě, či jít na komentovanou procházku na ratibořský „Slavín“. Zde jsou pochováni lidé, kteří pro obec mnoho udělali, zejména faráři a učitelé. Po koncertě souboru Zvonky dobré zprávy a pozdravech ekumenických a zahraničních hostů následovalo divadelní představení Xantipa reformace o Lutherově manželce Kateřině z Bory. Konverzační hra, nacvičená skupinou mládeže, zobrazila několik epizod ze života této moudré ženy, která byla svému muži velkou oporou.

Program pokračoval přednáškou Ondřeje Macka, nosislavského faráře, který se životem a dílem Martina Luthera dlouhodobě zabývá. Poukázal v ní živě a bez zbytečných slov na některé důrazy Lutherova učení. Završením slavnosti bylo vystoupení místního pěveckého sboru a vzpomínkové slovo rodáka a pamětníka – faráře Miroslava Frydrycha. Na konec se všem dostalo slova na cestu a požehnání.

Po celé odpoledne bylo možné také navštívit další části programu – výstavu obrazů Lydie Férové, jimiž je ilustrována právě vyšlá kniha o Lutherovi pro děti, nebo interaktivní dílnu pro děti všeho věku. Na stáncích bylo možno zakoupit publikace vydané k výročí reformace i další literaturu, trička a upomínkové předměty.

Chrámová sbírka, při níž se vybralo 40 000 korun, bude přidána k prostředkům na vydání nového evangelického zpěvníku.

Slavnost pořádala Českobratrská církev evangelická a místní ratibořský sbor ve spolupráci s obcí Ratiboř. Na přípravách a zdárném průběhu se podílelo na 50 dobrovolníků. Všem patří velký dík.

 

11. 9. 2017, 18:00