Aktuality

Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

Sdílet na Facebooku

Bůh se ztratil. Má cenu ho hledat? Tématu hledání ztraceného Boha se bude věnovat Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se koná v Jablonci nad Nisou 6. – 8. října.

Bůh se ztratil. Vytratil se (nenápadně?) z obrazu světa, z lidské zkušenosti. Má cenu ho hledat? Proč? Jak se hledá ztracený Bůh? Jak o něm začít znovu mluvit tak, aby se nevytvářel paralelní virtuální myšlenkový svět k tomu skutečnému? Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu začít smysluplně mluvit? Nebo snad On hledá nás?! A ztrácíme se my? Tématu hledání ztraceného Boha se bude věnovat Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se koná v Jablonci nad Nisou 6. – 8. října.

Motto „Wanted: Bůh“ se prolne většinou připravovaných programů. Účastníky čeká přednáška Petra Pokorného „Jeden Bůh a otec všech, který je nade všemi?“, v níž se zaměří na to, zda lidé Boha potřebují a hledají jej, nebo existenci zla a utrpení ve světě. Dílny se budou věnovat hledání Boha ve válce nebo ve vězení. Jiné se zaměří na Boha v moderních technologiích, filmu, výtvarném umění, právu a samozřejmě i v Bibli.

Po loňském úspěchu se účastníci mohou těšit na Patnáctiminutovky inspirované konferencemi TEDx. Dalšími lákadly jsou koncert Jakuba Čermáka (Cermaque), divadelní hra Oskar a růžová paní, modlitby Taizé, ranní chvály, vokální a instrumentální dílna, koncert studentů Konzervatoře Evangelické akademie, výroba šperků v místní umělecko-průmyslové škole, procházka po městě s průvodcem nebo sportovní aktivity.

Sjezdu (nejen) evangelické mládeže se pravidelně účastní několik set evangelíků z celé republiky, dveře jsou ale otevřené i lidem jiných vyznání a nevěřícím. Setkání připravuje Českobratrská církev evangelická od roku 1990, kdy po éře socialismu navázala na tradici prvorepublikových setkání. Pokaždé se koná na jiném místě republiky. Obsahem akce jsou dílny, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Cílem je vést mladé lidi k samostatnosti, toleranci, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Podrobný program a informace o přihlašování lze nalézt na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/.

14. 9. 2017, 16:10