Aktuality

Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku

Sdílet na Facebooku

Církevní vedení Českobratrské církve evangelické a Reformované křesťanské církve na Slovensku se 24.-25.1.2019 sešla k již osmému společnému setkání.

Tentokrát byla pozvána synodní rada na Slovensko, do Rimavské Soboty, kde stojí od r. 2017 nová církevní budova s názvem Csillagház – Dům Hvězdy. Zatímco biskupský úřad je v Komárně, Rimavská Sobota je sídlem kanceláře synodu a v Csillagházu nyní vzniklo velmi pohodlné místo pro synodní zasedání: špičkově vybavený jednací sál, zasedací místnosti pro jednání ve skupinách, prostorná jídelna a nechybí ani pokoje k ubytování synodálů. Během roku není problém takto vybavené centrum obsadit řadou dalších akcí – region Gemer je jednou z nejchudších oblastí Slovenska a podobné konferenční centrum tu už dlouho chybělo.

Vedení obou církví se setkávají pravidelně od r. 2011. Hovoří se o aktuální situaci, uplynulých událostech i plánech a výzvách do budoucna. Ze zpráv kolegů na Slovensku nejvíce zaujala prezentace nově postavených církevních budov – RKCS je zapojena do programu maďarské vlády pro podporu maďarských národnostních menšin v zahraničí a z této podpory v r. 2017 obnovili celkem 175 budov. Staví se čtyři nové kostely, obnovil se domov pro seniory v Komárně, postavili dům pro mládež v Košicích i výše zmíněný Csillagház v Rimavské Sobotě. Vznikly čtvery jesle, 21 mateřských škol, 5 základních a 2 střední. Prezentace byla spojena s řadou otázek z české strany. Pro slovenské sbory maďarská pomoc určena není, týká se jen maďarské národnostní menšiny. Život ve školách považují za velkou misijní příležitost, které je třeba využít.

Dalším tématem byla situace duchovních. V obou církvích se musí církevní vedení vyrovnávat se zhoršujícím se trendem nedostatku farářů. Nejhorší situace je ve dvou slovenských seniorátech na východě země, na jednoho faráře vychází přibližně 200 bohoslužeb ročně.

Obě delegace pak hovořily o praktických aspektech liturgie – diskutováno bylo používání bohoslužebné agendy, zpěvníků a hudebních doprovodů. Nakonec se diskutovalo o roli církve v 21. století a jejích možnostech přežití.

Součástí programu byl výlet do muzea Imreho Madácha v Dolní Strehové a večeře na zámku v Haliči.

Příští setkání se uskuteční v Česku. Pro reformované bratry a sestry ze Slovenska je velmi důležité zůstat v intenzivnějším kontaktu a setkávat se na této úrovni. Rozhovory jsou velice přínosné pro obě strany, máme společnou minulost a je dobré sledovat, kam a jak se ubírají cesty v obou církvích dál. 

Text: Daniela Hamrová (Ekumenické oddělení ústřední církevní kanceláře ČCE), Foto: László Szarvas

1. 2. 2019, 20:33