Aktuality

Setkání připomnělo památku JUDr. Milady Horákové

Sdílet na Facebooku

Doktorka Milada Horáková se stala jednou z obětí totalitního režimu u nás. Statečnou členku smíchovského evangelického sboru a výjimečnou ženu zavraždili představitelé režimu 27. června 1950 v pankrácké věznici.

Po 68 letech si představitelé státu, bývalí političtí vězni i zástupci občanské společnosti připomněli památku obětí krutého komunistického režimu. Symbolem utlačovaných se stala JUDr. Milada Horáková, právnička, politička a oběť justiční vraždy během vykonstruovaných politických procesů v 50. letech minulého století.

Setkání 27. června na autentickém místě komunistické vraždy v areálu pankrácké věznice se za Českobratrskou církev evangelickou zúčastnil první náměstek synodního seniora Pavel Pokorný a někdejší disident, evangelický farář Miloš Rejchrt (v roli zástupce Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu).

Projevy přítomných zdůraznily, že právě v den, kdy si připomínáme oběti komunistické zvůle, jmenuje prezident republiky na Pražském hradě vládu, která se bude pravděpodobně opírat o hlasy komunistů a přizve je k přímému spolurozhodování v našem státě. Zástupci Hradu ani vlády se pietního shromáždění v Praze na Pankráci nezúčastnili. 

"Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti, zájmy a tužby těch ostatních. Neříkej nikdy nad žádnou věcí: do tohohle mi nic není. Všechno tě musí zajímat a hlavně o všem musíš hloubat, porovnávat, dávat si jednotlivé jevy dohromady. Člověk nežije na světě sám - v tom je veliké štěstí, ale také ohromná povinnost. Ta povinnost je v prvé řadě v tom nebýt a nečinit se výlučným, tedy splynout s potřebami a cílem ostatních…," napsala Milada Horáková své dceři Janě krátce před popravou. 

3. 7. 2018, 14:06