Aktuality

Setkání ke strategickému plánu

Sdílet na Facebooku

V pátek 1. února se uskuteční celocírkevní diskuze nad konceptem strategického plánu Českobratrské církve evangelické. Jednání v sále zprostředkujeme v on-line přenosu.

Setkání proběhne ve velké aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Online přenos naleznete zde od 15.00 (je nutné spustit jej tlačítkem „play“). 

Záznam konference pak zveřejníme přibližně s týdenním zpožděním na oficiálním YouTube kanálu Českobratrské církve evangelické, aby bylo možné sledovat jej i dodatečně.

Materiály ke strategickému plánu a podklady pro konferenci průběžně doplňujeme na web ústředí ČCE.

24. 1. 2019, 17:13