Aktuality

Roli církví ve společnosti řešili čeští a maďarští evangelíci

Sdílet na Facebooku

Představitelé evangelických církví z Česka a Maďarska se sešli koncem února v Brně. Mluvili například o školství a financování církví nebo o národní identitě, a vyzdvihli dobrou vzájemnou spolupráci.

Členové vedení Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Evangelické luterské církve v Maďarsku (ELCM) se sešli 27. – 28. února v Brně. V úvodní pobožnosti připomněl člen synodní rady ČCE Pavel Pokorný, že se setkání koná v postním období, které je časem očištění a podle proroka Zachariáše je „modlářství, lež a klam to, co má být jako nečisté odstraněno“. Biskup ELCM Tamás Fabiny mluvil v pobožnosti o svobodě a otroctví: „I ve vytouženém svobodném světě se může všechno snadno zvrátit v pravý opak.“

Brněnský farář a senior Jiří Gruber představil hostům život evangelíků v městě Brně a pozval všechny na prohlídku Červeného kostela, který ČCE po válce zdědila po Německé luterské církve. Účastníky pozdravil také rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Blízkost obou církví je dána společnou protestantskou historií z dob monarchie i podobnou cestou v čase komunismu v obou zemích. Vedoucí představitelé obou církví hovořili především o aktuálních tématech současného života. V popředí stály otázky národní identity nebo role církví v dnešní společnosti. Dále mluvili také například o školství a financování církví. Na závěr vyzdvihli dobrou vzájemnou spolupráci. Shodli se, že by inspirativní rozhovory měly pokračovat. Maďarští přátelé pozvali synodní radu ČCE k dalšímu setkání, které by se mělo uskutečnit počátkem roku 2019 v maďarském Györu.

6. 3. 2018, 11:45