Aktuality

Reformované církve se přidaly ke sjednocujícímu procesu

Sdílet na Facebooku

Zástupci Světového společenství reformovaných církví připojili svůj podpis ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění.

Zástupci Světového společenství reformovaných církví připojili svůj podpis ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění, které vydala v roce 1999 Světová luterská federace a Římskokatolická církev, a v roce 2006 se k němu připojili metodisté. Ke slavnostnímu podpisu došlo 5. července 2017 v německém Wittenbergu, v kostele, kde kázal Martin Luther.

„Dnešní den je historický,“ sdělil Jerry Pillay, předseda Světového společenství reformovaných církví (WCRC) při slavnostní ceremonii. „ Dokument, který jsme dnes podepsali, symbolizuje naši společnou cestu, po které jdeme,“ řekl. „Před 500 lety zde v tomto kostele začalo dělení církve přibitím Lutherových tezí na dveře kostela, dnes dochází na stejném místě k opačnému procesu. „Nejde jen o podpis nějakého dokumentu, ale o společné budování církve,“ zdůraznila v kázání farářka Najla Kassab z Libanonu.

Papež František poslal tomuto shromáždění poselství, které přečetl biskup Brian Farrell. Mluví se v něm o cestě křesťanů od rozdělení ke sjednocení, od konfliktu ke smíření.

Světové společenství reformovaných církví sdružuje více než 225 protestantských církví z celého světa. To představuje na 80 milionů křesťanů kongregačních, presbyterních, reformovaných, spojených a Waldenských církví ve stovce zemí. Sídlo vrcholného orgánu je v německém Hannoveru.

 

Další informace a zdroj fotografie: http://wcrc.ch/news/wcrc-joins-declaration-to-overcome-reformation-divisions.

 

10. 7. 2017, 14:51