Aktuality

Reakce na článek Deníku N o Bratrské škole

Sdílet na Facebooku

V reakci na článek Deníku N „Uznávanou církevní školu opouštějí učitelé i žáci. Ředitelku, která strhla podřízené triko, viní z šikany“ z 24.06.2020 uvádíme následující vyjádření.

Zveřejněný článek vnímáme jako nešťastný a v určitých bodech zavádějící, poškozující dobré jméno Bratrské školy i jejího zřizovatele – Českobratrské církve evangelické (ČCE).

Podnět k řešení na Bratrské škole obdržela synodní rada ČCE (SR) v únoru tohoto roku. Byla jím petice části rodičů, kteří požadovali důsledné prošetření situace, zejména provedením personálního auditu. Nezávisle na výsledku auditu také rovnou žádala okamžité odvolání ředitelky.

SR vzala tento impuls velmi vážně a kontaktovala Českou školní inspekci, Státní úřad inspekce práce a psychologa se zaměřením na týmové poradenství. To vše s cílem zjistit nezávislými institucemi a osobami objektivní stav věcí.

Státní úřad inspekce práce se věcí odmítl zabývat s odkazem na to, že věc musí oznámit dotčení s konkrétními svědectvími a podezřeními. Ti byli k podání podnětu ze strany zřizovatele školy aktivně podpořeni. Česká školní inspekce následně potvrdila zvolený postup jako náležitý a jediný možný a žádost o intervenci na Bratrské odmítla.

Dva dny po obdržení rodičovské stížnosti se konalo setkání SR s učiteli a rodiči školy. K samostatnému jednání pozvala SR také ředitelku. Od té doby proběhla řada dalších rozhovorů a besed zástupců zřizovatele s rodiči, se školskou radou i s radou školské právnické osoby. Jednalo se o setkání v různých formátech s důrazem na otevřenou komunikaci a možná řešení. Jeden z těchto rozhovorů SR s rodiči se koná i dnes večer, tedy v den vydání článku v tištěné verzi Deníku N.

Za zřizovatele s dotčenými osobně jednal nejen náměstek syn. kurátora (v jehož kompetenci jsou církevní školy), ale také synodní senior ČCE. Proběhlo mnoho osobních schůzek s dotčenými, v době nouzového stavu také řada mailů a telefonátů, se snahou zjistit stav věcí a ubezpečit, že všem záleží na bezpečném prostředí pro žáky i pedagogy.

Externí psycholog podrobně probral situaci jednotlivě s každým členem pedagogického sboru a následně i s celou skupinou dohromady. Jeho zjištění potvrdila špatnou komunikaci v týmu, ale nepotvrdila podezření z bossingu, šikany nebo podobného jednání.

Pro vyvrácení jakýchkoli pochybností se zřizovatel i přes tato zjištění rozhodl povolat nezávislou personální auditorskou firmu. Audit přinesl obsáhlé výsledky, ale podezření ze šikany ani bossingu opět nepotvrdil.

Bez tohoto konstatování považujeme publikování původně vznesených obvinění za nezodpovědné.

Zmíněné závěry auditu, stejně jako vyjádření SR a zápisy ze zasedání školské rady, jsou průběžně otevřeně komunikovány a zveřejňovány na webu Bratrské školy, dílčí kroky také na webu e-cirkev.cz.

Přes všechna tato zjištění vnímá zřizovatel situaci jako vážnou a vedle řady dalších kroků vyplývajících z doporučení auditu se rozhodl vypsat výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky s nástupem od školního roku 2021/22.

V současné době z 19 pedagogických pracovníků a pracovnic odchází čtyři třídní učitelky, jedna asistentka pedagoga a jeden pedagog nultého ročníku. Přestup svých dětí na jinou školu ohlásilo několik rodičů.

 

Českobratrská církev evangelická – zřizovatel Bratrské školy

Kontakt: Jiří Hofman – komunikace s médii a veřejností

25. 6. 2020, 16:08