Aktuality

Radujme se, veselme se, jsme svobodní

Sdílet na Facebooku

Velikonoce 2017. Radujme se, veselme se, jsme svobodní, kromě Krista nad námi nikdo nepanuje, smíme si dovolit mít rádi sebe i druhé lidi a všem přát dobrý život.

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1 K 15,57

Přátelé, radujme se, veselme se, Bůh nám dává vítězství skrze Krista. Slyšíme dobře? Bůh nám, všelijakým lidem, něco dává. Vítězství nad smrtí. A dostáváme také ujištění. To jak Ježíš žil, co říkal, jak se choval k druhým lidem, to je to, co je Bohu milé. To se Bohu líbí.

Radujme se, veselme se, jsme svobodní, kromě Krista nad námi nikdo nepanuje, smíme si dovolit mít rádi sebe i druhé lidi a všem přát dobrý život.

Halelujah!

Velikonoce 2017

 

Daniel Ženatý, synodní senior

Vladimír Zikmund, synodní kurátor

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK ČCE

12. 4. 2017, 15:27