Aktuality

Profesor Pokorný oslavil životní jubileum

Sdílet na Facebooku

U příležitosti 85. narozenin profesora Petra Pokorného uspořádala 24. dubna Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy jeho slavnostní přednášku.

Shromážděná akademická obec i hosté z řad nejširší veřejnosti se mohli v úvodu seznámit s dílem prof. Pokorného a tématy, kterými se celoživotně zabývá. Vystoupil děkan fakulty Jiří Mrázek a Jan Roskovec, oba kolegové z jeho domovské Katedry Nového zákona.

Zcela zaplněná velká posluchárna pak vyslechla Pokorného přednášku na téma Bible a křesťanská kultura. Náš přední evangelický biblista, teolog a historik v ní promluvil o teologických i dobových základech křesťanství a křesťanské kultury i o aktuálních tématech v realitě současného Česka. Dotkl se angažovanosti křesťanů ve veřejném životě a politice i aktuálního mezináboženského dialogu.

„Odměnou a naplněním každého akademika je, když má žáky a následovníky, kteří chápou jeho dílo a rozumí tomu, co svou prací chce říci,“ přerušil s úsměvem a skromností sobě vlastní profesor Pokorný závěrečný potlesk v posluchárně.

Profesor Petr Pokorný se celoživotně zabývá studiem Nového zákona, mimo jiné např. biblickými epištolami vzniklými v okruhu žáků a následovníků apoštola Pavla. Přednáší na řadě světových univerzit a je nositelem mnoha mezinárodních ocenění a oborových medailí. Mezi jinými i státního vyznamenání ČR Za zásluhy.

25. 4. 2018, 11:23