Aktuality

prof. Petr Pokorný (1933-2020)

Sdílet na Facebooku

V sobotu 18. ledna zemřel po krátké nemoci bratr Petr Pokorný, dlouholetý profesor Nového zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Profesor Petr Pokorný se celoživotně zabýval studiem Nového zákona, mimo jiné např. biblickými epištolami vzniklými v okruhu žáků a následovníků apoštola Pavla. V letech 1966 až 1968 působil jako farář ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Vršovicích. Poté se vydal na akademickou dráhu, kterou spojil s dnešní Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy (ETF UK). Napsal množství publikací a komentářů, mimo jiné je spoluautorem obsáhlého Úvodu do Nového zákona. Přednášel na řadě světových univerzit a byl nositelem mnoha mezinárodních ocenění a oborových medailí, včetně státního vyznamenání ČR Za zásluhy.

Generace studentů si jej pamatují jako výjimečně inspirativní osobnost s přívětivým a laskavým duchem. Když v dubnu 2018 přednášel na ETF UK u příležitosti svých 85. narozenin, hovořil o teologických i dobových základech křesťanství a křesťanské kultury i o aktuálních tématech v realitě současného Česka. „Odměnou a naplněním každého akademika je, když má žáky a následovníky, kteří chápou jeho dílo a rozumí tomu, co svou prací chce říci,“ přerušil tehdy přední český teolog se skromným úsměvem závěrečný potlesk ve zcela zaplněné posluchárně. Bratra Pokorného v té době zachytil dokument České televize z cyklu Cesty víry nazvaný „Vzpomínky na budoucnost“.

Rozloučení s Petrem Pokorným se koná ve sboru ČCE v Praze na Vinohradech v sobotu 25. ledna 2020 od 14 hodin.

18. 1. 2020, 14:30