Aktuality

Pravidelný seminář evangelických kaplanů

Sdílet na Facebooku

Ve středu 13. března se v prostorách Husova domu v Praze konal pravidelný seminář všech kaplanů Českobratrské církve evangelické.

Účastnili se kaplani, kteří slouží v Armádě, Vězeňské duchovní péči (VDP) nebo v nemocnicích či sociálních službách. Celkem se sešlo na 16 kaplanek a kaplanů, tři dobrovolníci z VDP, jedna kazatelka sloužící v současné době v neziskové organizaci Sue Ryder a jedna kandidátka kaplanské služby. Na setkání je doplnili zástupci synodní rady: Pavel Pokorný, který má na starosti agendu kaplanů a Daniel Ženatý s Vladimírem Zikmundem.

Po přivítání a a úvodní pobožnosti se hlavním tématem setkání stalo téma Osobní spiritualita kaplana. Diskuze po příspěvcích br. Tomáše Mencla a br. Filipa Susy byla velmi živá a inspirativní. Přítomní mezi sebou sdíleli to, co je vnitřně posiluje, kde mají či hledají zdroje své kaplanské identity i naplnění svých duchovních potřeb, s jakými očekáváními se setkávají nebo jsou někdy i přetíženi, jak je podporují/nepodporují konkrétní sborová společenství, s jakými předsudky vůči svým klientům (odsouzeným) se setkávají...

Kaplani také poděkovali synodní radě a ústředí za znovu získanou možnost oddávat, kterou mnozí využívají, neboť jsou oslovováni, aby snoubence provedli obřadem církevního sňatku. Příprava na obřad se často stává prostorem a časem k hlubšímu oslovení křesťanskou zvěstí.

Text: Helena Wernischová (red. upraveno)

15. 3. 2019, 0:03