Aktuality

Požehnané Velikonoce 2019

Sdílet na Facebooku

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, milovaní, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1. Korintským 15,57–58)

Pro zásluhy Krista ukřižovaného a vzkříšeného se připojme k těm, které apoštol Pavel oslovuje — milovaní. A jako Kristem milovaní přijměme dychtivě apoštolovu výzvu: buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně.

Požehnané Velikonoce roku 2019 přejí: 

Daniel Ženatý, synodní senior

Vladimír Zikmund, synodní kurátor

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník

12. 4. 2019, 15:41