Aktuality

Povzbuzení ke studiu teologie

Sdílet na Facebooku

Přemýšlíte o studiu teologie? Staňte se faráři a farářkami. Je jich málo. Potřebujeme vás.

Naše Českobratrská církev evangelická má letos sto let. Kolik v tom čase bylo příběhů dospívajících chlapců a dívek, kteří šli studovat teologii. Jen tušili, co je čeká. Hledali, zápasili, prožili mnoho krásných i těžkých chvil. A přesto většina z nich mohla na závěr svého farářování vyznat, bylo to tenkrát výborné rozhodnutí. A život na faře byl neopakovatelný. Vždyť které jiné povolání může něco podobného nabídnout?

Domluvte si rozhovor s farářem, kterému důvěřujete. Ptejte se ho na vše, co pro své rozhodování toužíte vědět.

Připomínáme, že se snažíme dělat vše pro to, aby podmínky pro farářskou službu byly co nejlepší. Synody jednají o tom, aby i platy byly lepší, než měly předchozí generace.

Rodiče a prarodiče, dovolte svým dospívajícím dětem a vnukům o studiu teologie vážně uvažovat. Podporujte a nezpochybňujte, prosíme, jejich křehké rozhodování.

Sestry a bratři ve sborech, povzbuzujte ty, kdo by mohli jít teologii studovat. Zařaďte do svých modliteb, osobních i liturgických, prosbu, aby Duch svatý vedl mladé lidi k touze stát se farářem čifarářkou.

Prosme za to, aby nám všem dával Duch svatý moudrost, jak osobně hovořit s mladými lidmi o své víře. I tak se bude stávat studium teologie hodnověrné a přitažlivé.

Vaši

Vladimír Zikmund – synodní kurátor

Daniel Ženatý – synodní senior

15. 2. 2018, 10:01