Aktuality

Pověření ke službě Slova a svátosti

Sdílet na Facebooku

Jaroslava Michnová bude 21. ledna ve 14 hodin v Jasenné ordinována ke službě Slova a svátostí.

Jaroslava Michnová, seniorátní farářka Východomoravského seniorátu ČCE, bude v neděli 21. ledna 2018 ve 14 hodin v Jasenné ordinována synodním seniorem Danielem Ženatým ke službě Slova a svátostí.

Ordinací církev stvrzuje, že u dotyčných rozpoznala potřebná obdarování ke službě, a prosí Boha o zachování a rozhojnění těchto darů. Ordinovaní vyznávají, že věří, že ke službě Slova a svátostí je povolává svým Duchem sám Bůh, Otec Ježíše Krista.

16. 1. 2018, 16:08