Aktuality

Pověření ke službě slova a svátostí

Sdílet na Facebooku

Daniel Bartoň bude 29. dubna ve Valašském Meziříčí ordinován ke službě Slova a svátostí.

V neděli 29. dubna bude ordinován výpomocným kazatelem Daniel Bartoň. Ordinaci povede synodní senior Daniel Ženatý. Bohoslužba začíná od 9:30 hod v prostorách farního sboru ČCE ve Valašském Meziříčí.

Ordinací církev stvrzuje, že u dotyčných rozpoznala potřebná obdarování ke službě, a prosí Boha o zachování a rozhojnění těchto darů. Ordinovaní vyznávají, že věří, že ke službě Slova a svátostí je povolává svým Duchem sám Bůh, Otec Ježíše Krista.

23. 4. 2018, 7:41