Aktuality

Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí

Sdílet na Facebooku

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na kolokviu "Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí", které se koná v úterý 21. května 2019 od 10.00 do 17.30 hod.

Pořádá jej Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století – Církevní reformy a nábožensko-politické střety v raném novověku (v kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6).

Dopolední hlavní referáty přednesou prof. Jan Royt (KTF UK), prof. Jiří Mikulec (Historický ústav AV ČR) a PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (Muzeum Náchodska; Historický ústav AV ČR). Odpolední koreferáty budou reflektovat různé aspekty, důvody a motivy vztahu k obrazům – historické, právní, společenské, kulturní, teologické aj. Moderuje doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Program – viz příloha.

Abstrakty příspěvků naleznete na: https://docs.google.com/document/d/1U8sU4NtFX0BmbkGR9rJrtZ6EVTIYhFS4JLT7Hh5Pmtw/edit?usp=sharing

Svou účast na kolokviu potvrďte, prosím, na: https://forms.gle/P8GaG6r54rgvsr66A do 19. května 2019.

20. 5. 2019, 15:13